Posturograf

Płyta posturograficzna jest uniwersalnym urządzeniem badawczym do służącym do badania narządu równowagi.

Wygląd płytki wzmacniaczy pomiarowych

Rys. Wygląd płytki wzmacniaczy pomiarowych.

Został opracowany poczwórny tensometryczny wzmacniacz pomiarowy z wyjściem wykorzystującym port USB.

Płytka zawiera cztery wzmacniacze instrumentalne, układ stabilizatora napięcia 10V służącego do zasilania mostków tensometrycznych i układ przetwornicy napięcia 5V na 12V sterowanej z wyjścia mikroprocesora. Na płytce zamontowany jest 12 bitowy przetwornik analogowo cyfrowy typu SAR zapewniający precyzyjne pomiary i mały poziom zakłóceń i szumów.

Wizualizacja płytki wzmacniaczy pomiarowych z modułem Blue Tooth

Rys. Wizualizacja płytki wzmacniaczy pomiarowych.

copyright: systemypomiarowe.pl