Sonar do pomiaru odległości

Ultradźwiękowy miernik odległości

Wygląd płytki drukowanej miernika

Rys. Wygląd płytki drukowanej miernika.

Ultradźwiękowy mirnik odległości jest częścią większego systemu. Jednak może być zastosowany jako urządzenie uniwersalne. Jako wyjście występuje sygnał prostokątny o współczynniku wypełnienia proporcjonalnym do odległości między nadajnikiem a odbiornikiem bądź pomiędzy urządzeniem a przedmiotem w stosunku do którego jest mierzona odległość (fala odbita).

Wygląd płytki drukowanej miernika (strona elementów)

Rys. Wygląd płytki drukowanej miernika (strona elementów).

Jest też możliwe takie zaprogramowanie zawartego tam procesora, że na wyjściu otrzymamy sygnał w standardzie UART o napięciu 5V. Możemy go dołączyć do urządzenia interpretującego (np. mikroprocesora) lub np do płytki P120205 i przesyłać wyniki pomiarów do komputera przez zawarty tam moduł bluetooth.

copyright: systemypomiarowe.pl