System kontrolno – pomiarowy

Wielostanowiskowy system kontrolno – pomiarowy.

Widok jednego ze stanowisk pomiarowych.

Rys. Wygląd części mechanicznej jednego ze stanowisk pomiarowych.

Wielostanowiskowy system kontrolno – pomiarowy służy do akwizycji danych z 20 cyfrowych liniałów wyposażonych w szeregowy optyczny interfejs wyjściowy zgodny z RS232. System pomiarowy składa się z 10-ciu stanowisk pomiarowych z których każde wyposażone jest w dwa takie liniały. Liniały z urządzeniem stanowiskowym połączone są specjalnym przewodem z jednej strony zakończonym elementami optycznymi do komunikacji z ustrojem pomiarowym liniału. Stanowiska połączone są ze sob± oraz z urządzeniem sterująco – akwizycyjnym tworząc sieć. Czas akwizycji danych można ustawić w zakresie od 1h do kilkuset godzin. Maksymalny testowany czas akwizycji to było 100h ale może być znacznie więcej. Do ustawienia parametrów oraz odczytania danych z urządzenia rejestrującego służy specjalnie napisana aplikacja pracująca na komputerze PC. Komputer z urządzeniem rejestrującym łączymy przy pomocy przewodu USB.

Wygląd modułów części elektronicznej systemu.

Rys. Wygląd modułów części elektronicznej systemu.

Wygląd modułu rejestrującego po zdjęciu obudowy.

Rys. Wygląd modułu rejestrującego po zdjęciu obudowy.

Wygląd płytki drukowanej modułu stanowiskowego

Rys. Wygląd płytki drukowanej modułu stanowiskowego.

O jakości tego systemu może świadczyć fakt, że po pięciu latach ten system w dalszym ciągu jest sprawny

copyright: systemypomiarowe.pl