Raspberry Pi i eZ430-RF2500

 

Raspberry Pi i eZ430-RF2500 (MSP430)Postanowiłem do komputerka Raspberry Pi dołączyć moduł eZ430-RF2500.

Widok modułu eZ430-RF2500

Rys. Widok modułu eZ430-RF2500.

W tym celu w płytkę baterii wlutowałem złącze szpilkowe w rastrze 2.54mm i do tych szpilek przy pomocy przewodów podłączyłem do Raspberry Pi.

złącze szpilkowe

Rys. Wlutowane złącze szpilkowe

UWAGA!! Należy zwrócić uwagę aby zwora JP1 na płytce baterii była rozwarta lub zdjęta. Zakładam, że mamy wykonane zmiany w plikach /boot/cmdline.txt i /etc/inittab powodujące indywidualne wykorzystanie portu i opisane w artykule o porcie UART. Podłączamy moduł eZ430-RF2500 z płytką Raspberry Pi zgodnie ze schematem.

eZ430_RF2500_poloczenie

Rys. Schemat połączeń eZ430-RF2500 i Raspberry Pi

Po włączeniu zasilania raspberry Pi i zalogowaniu się do komputerka uruchamiamy uprzednio zainstalowany program minicom z prędkością 9600bps poleceniem:

minicom -b 9600 -o -D /dev/ttyAMA0

Na ekranie powinniśmy ujrzeć pomiary temperatury z podłączonego modułu.

Pomiary temperatury z eZ430-RF2500

Rys. Pomiary temperatury z eZ430-RF2500

Jeżeli posiadamy więcej kompletnych (z płytką baterii) modułów możemy włączyć ich zasilanie. Powstanie sieć TI simpliciti (r).

Widok 3 kompletnych modułów eZ430-RF2500

Rys. Widok 3 kompletnych modułów eZ430-RF2500.

eZ430_RF2500_terminal

Rys. Widok terminala z pomiarami z kilku modułów eZ430-RF2500.

Przykładowe pomiary z modułów w formie tekstowej:

Node:0001,Temp: 73.7F,Battery:2.9V,Strength:044%,RE:no
Node:HUB0,Temp: 77.7F,Battery:3.2V,Strength:000%,RE:no
Node:0002,Temp: 75.0F,Battery:3.1V,Strength:052%,RE:no
Node:0003,Temp: 71.9F,Battery:3.0V,Strength:041%,RE:no
Node:HUB0,Temp: 77.7F,Battery:3.2V,Strength:000%,RE:no
Node:0001,Temp: 73.7F,Battery:2.9V,Strength:045%,RE:no
Node:0003,Temp: 71.2F,Battery:3.0V,Strength:039%,RE:no
Node:0002,Temp: 75.0F,Battery:3.1V,Strength:053%,RE:no
Node:HUB0,Temp: 78.4F,Battery:3.2V,Strength:000%,RE:no
Node:0001,Temp: 73.7F,Battery:2.9V,Strength:045%,RE:no
Node:0003,Temp: 71.2F,Battery:3.0V,Strength:039%,RE:no
Node:HUB0,Temp: 77.7F,Battery:3.2V,Strength:000%,RE:no
Node:0002,Temp: 74.3F,Battery:3.1V,Strength:052%,RE:no
Node:0001,Temp: 73.7F,Battery:2.9V,Strength:044%,RE:no
Node:HUB0,Temp: 78.4F,Battery:3.2V,Strength:000%,RE:no
Node:0003,Temp: 71.2F,Battery:3.0V,Strength:040%,RE:no
Node:0001,Temp: 73.7F,Battery:2.9V,Strength:045%,RE:no
Node:0002,Temp: 75.0F,Battery:3.1V,Strength:053%,RE:no
Node:HUB0,Temp: 77.7F,Battery:3.2V,Strength:000%,RE:no
Node:0003,Temp: 71.9F,Battery:3.0V,Strength:039%,RE:no
Node:0001,Temp: 73.7F,Battery:2.9V,Strength:044%,RE:no
Node:HUB0,Temp: 77.7F,Battery:3.2V,Strength:000%,RE:no


Widzimy tam numer węzła, temperaturę w danym punkcie, napięcie baterii zasilającej, siłę sygnału radiowego, stan pracy modułu. W dalszej części zajmę się interpretacją otrzymanych wyników przy pomocy specjalnie napisanej aplikacji.

CDN
copyright: systemypomiarowe.pl